Vrienden van de Dieptetuin
de tuinclub die echt werkt
 
 


Jaarverslag 2020 - Stichting ‘Vrienden van de Dieptetuin’

 

Dit is alweer het negende Jaarverslag van de Stichting ‘Vrienden van de Dieptetuin’, opgericht in maart 2012. Onze Stichting heeft als doelstelling: het in praktische zin ondersteunen van de gemeente Zeist bij het onderhoud – en dus het behoud – van de Dieptetuin. Dit om alle inwoners van Zeist, en alle bezoekers van elders, te laten genieten van dit unieke historische parkje, dat dateert uit 1909.


 2020 - in het teken van Corona....

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het corona-jaar; de hele wereld werd overvallen door dit zeer besmettelijke virus dat de maatschappij in vrijwel alle landen ter wereld behoorlijk ontwrichtte; niet alleen de gezondheid van mensen werd bedreigd maar door de vaak strenge maatregelen werden ook de economische en sociale structuren flink aangetast.

In het licht van alle stricte gedragsregels in de strijd tegen dit verraderlijke virus is het dan ook heel bijzonder dat onze tuinactiviteiten gedurende het hele jaar door konden gaan. Van half maart tot begin november is wekelijks onderhoud gepleegd in de tuin, met inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5 meter, zowel tijdens het werk in de tuin als tijdens de immer gezellige koffiepauzes. In eigen koffiemokken werd de koffie - één voor één - door de koffiedames ingeschonken en kon je vervolgens plaatsnemen op één van de klapstoelen die op ruime afstand van elkaar over het gazon verspreid stonden. Op die manier was er gelukkig voldoende gelegenheid om elkaar te spreken en ervaringen met deze geisoleerde samenleving met elkaar te delen. In de zomermaanden, waarin het virus zich wat makkelijker liet bedwingen - hebben we zelfs nog een enkel tuinbezoek kunnen organiseren: vanzelfsprekend op de fiets en met eigen koffie en koek in de fietstassen.Enthousiasme waarborgt de continuïteit...

Na negen seizoenen kunnen we concluderen dat wij ons als vrijwilligers-project echt bewezen hebben. Er wordt door ons getuinierd vanaf begin maart, ter voorbereiding van de openstelling voor het publiek op 1 april. In de beginjaren was de grootste uitdaging van het bestuur: hoe houden we onze vrijwilligers vast? De Dieptetuin trekt actieve mensen aan, maar juist die hebben een drukke agenda: een baan, een eigen bedrijf, een of meerdere zangkoren, nog ander vrijwilligerswerk, mantelzorg, grootse vakantieplannen, een tweede huis, een caravan, familie in het buitenland, de kleinkinderen, de eigen tuin…   

 

 


Je komt als je kunt…

Om daar tegenop te boksen, om toch de continuïteit van ons vrijwilligerswerk te handhaven, is ons motto ‘Je komt als je kunt’ een gouden formule gebleken. Dat motto lijkt zo vrijblijvend, maar zorgt juist voor een sterke binding. Niemand hoeft zich aan- of af te melden, niemand wordt erop aangekeken als hij of zij een tijd niet is geweest. Op de website staan voor het hele seizoen alle werkochtenden vermeld, en iedereen krijgt elk jaar een handige kalender toegestuurd. Zo kun je al lang, of juist kort van tevoren, plannen wanneer je in de Dieptetuin wilt werken. Waar jij jouw andere ‘Vrienden van...’ kunt ontmoeten.

Wij werken de ene week op vrijdag, en de andere week op zaterdag, juist géén vaste dag! Ook dit bevordert een vrije keuze. Van iedere werkochtend verschijnen onmiddellijk na afloop leuke foto’s op de website, en een verslag van hoe de ochtend is verlopen. Zo weten de afwezigen welke werkzaamheden er zijn verricht, en degenen die er waren – in 2020 steeds zo’n twintig enthousiastelingen per keer – kunnen nog eens nalezen hoe veel voldoening het gaf om te werken in de Dieptetuin. Er wordt dus gewerkt in wisselende samenstelling, ons totale bestand van actieve vrijwilligers bestaat uit 38 mensen, waarvan velen al sinds voorjaar 2012 aan de Dieptetuin verbonden zijn. En nog altijd even enthousiast! …en je doet wat je kan…

Van groot belang voor ons project is de vaste manier van werken die in de loop der jaren is ontstaan. Voor iedereen is duidelijk welke werkzaamheden per keer aan de orde zijn. Een overzichtelijk werkbriefje, dat bekend staat als ‘het Menu van de Dag’ geeft aan hoe de Dieptetuin het beste verzorgd kan worden. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met het seizoen en de invloed van het weer; zo nodig wordt er een tropenrooster gedraaid. Ook beginnende tuiniers leveren per definitie een waardevolle bijdrage; er zijn altijd mensen met meer ervaring die op een vriendelijke manier uitleg kunnen geven hoe een bepaalde plant moet worden aangepakt – of juist niet. De opsomming van opdrachten wordt steevast afgesloten met: ‘Wat je nuttig lijkt en leuk vindt om te doen!’ Ook hier dus: vrijheid, blijheid, maar met mate. Want we hebben gelukkig vrijwilligers die beschikken over echte, welhaast wetenschappelijke, botanische kennis. Zij bewaken – ook weer met mate – het overgeleverde, historische beplantingsplan. Want de actualiteit moeten we natuurlijk ook honoreren. ‘Hé, er komt daar een apart struikje op! Niet volgens ‘Het Plan’, maar hier gekomen via een vogelpoepje. Goh, wat heeft dat lieve bloemetjes, dat mag blijven!’

 

Vele vrijwilligers hebben in de loop der tijd zo hun eigen specialisme ontwikkeld, zoals snoeien van de hagen of het verzorgen van de composthoop. Bij sommigen – mannen én vrouwen – is het grove werk favoriet, als persoonlijke work-out. Anderen houden van precisiewerk, wat de cyclaampjes en de polletjes Engels gras zeer ten goede komt. Er zijn er ook die een voorliefde hebben voor een bepaalde border of een specifieke plantensoort, onze bijzondere stinsenplanten bijvoorbeeld. Persoonlijke voorkeuren kunnen dus worden uitgeleefd, en ieders mogelijkheden komen tot hun recht. Zo heeft bijvoorbeeld één van onze trouwste vrijwilligers de zorg op zich genomen van de taxussen en buxussen in het gazon. En laat nou net deze droge zomer ook nog de buxusmot toeslaan in onze twee prachtige, karakeristieke kronkelbuxussen. De schade aan deze markante buxussen was zodanig dat de planten inmiddels geruimd zijn en vervangen door mooie breed gevormde taxussen. Overigens heeft de tuin relatief weinig schade opgelopen van de enorme droogte die ons land deze zomer teisterde. Dit was mede te danken aan onze beregeningsinstallatie in de benedentuin en het watergeefschema dat door een aantal invoelenden vrijwilligers werd opgesteld en uitgevoerd met wel vijf in allerijl aangeschafte tuinslangen!  Ook samen genieten

Natuurlijk vormt het gezamenlijke koffiedrinken een vast – en zeer gezellig - onderdeel van de werkochtenden. Twee sfeerbepalende dames verzorgen elke werkochtend de koffie, met altijd wat lekkers erbij. Zij vinden het een gezellig werkje, maar het is wel een hele klus. Voor 20 vrijwilligers toch minstens een stuk of 40 lekkere bakkies! Onze vrijwilligers ervaren het plezier van tuinieren in een prachtige omgeving, én van het onderlinge contact. Zo kan het zomaar gebeuren dat er spontaan een plan ontstaat om, als het werk het toelaat, de werkochtend in te ruilen voor een gezamenlijk bezoek aan een kwekerij of siertuin in de regio.. Onder de vrijwilligers van de Dieptetuin heerst een gezellige en respectvolle sfeer, waaruit zulke hoogwaardige sociale contacten voortkomen, die ons leven verrijken!

Zo werden in 2020, ondanks alle beperkingen een drietal tuinen bezocht, waarvan met name het bezoek aan de gevarieerde tuin van de familie Beuving een eervolle vermelding verdient. Ook daar wordt gewerkt met lokale vrijwilligers. Verschillende condities, andersoortige vrijwilligers, maar een enorme herkenning van onze passie: lokaal groen onderhouden ten behoeve van iedereen! Steeds een geweldige ervaring om naar andere tuinen te gaan, leuk en leerzaam! Uitwisseling ook over gemeenschappelijke problemen: de naaktslak, het zevenblad, de overal woekerende haagwinde. Gezellig samen, in en buiten het seizoen

En de winter komen we door met interessante maandelijkse activiteiten binnenshuis, zoals lezingen en workshops. Die verzorgd worden door deskundigen van buiten, dan wel geleid door eigen mensen. Onze comfortabele keet biedt de gelegenheid om je eigen creatieve hobby of interesse met je collega-vrijwilligers te delen, zoals de succesvolle workshop hoeden maken van papier en karton. Door de Corona konden deze activiteiten in de winter 2020-2021 helaas niet doorgaan.

Middenin de zomer wordt - onder normale omstandigheden - elk jaar door de bestuursleden een uitgebreid diner verzorgd voor de vrijwilligers en hun partners: ‘Damast aan de Vijver’. Dan mogen onze vrijwilligers een avond lang nu eens echt helemaal niets doen. Lange, keurig gedekt tafels op het gazon, een vijf-gangen diner met een thema, echt bij wijze van: duizend maal dank voor al jullie inspanningen. De Levende Kerststal, dit jaar even niet!

Een jaarlijks hoogtepunt, niet alleen voor de vrijwilligers, maar voor iedereen, is in december de Levende Kerstal, inmiddels een begrip in heel Zeist en omgeving. Gedurende twee avonden is de Dieptetuin feeëriek verlicht, treden er koren op, worden de bijbelse scènes uitgebeeld, en zijn er grote en kleine herders met hun dieren, ook een kameel! Elk jaar wordt in de opzet gestreefd naar nog meer creativiteit en interactiviteit. Er komen steeds meer activiteiten gericht op kinderen: de doorlopende vertelling van het kerstverhaal, ponyrijden en een grabbelton. In 2019 is de Levende Kerststal bezocht door ruim 1100 volwassenen en kinderen. Hun vrijwillige bijdrage vormt een welkome aanvulling op onze Stichtingskas. Zo zetten we ook in de winterse feestmaand de Dieptetuin op de kaart van Zeist. Bij de belangstellenden voor de Levende Kerststal wekken we zo tevens interesse voor onze Tuin in de zomer, bijvoorbeeld voor een bezoekje op ’s zondagmiddag, als er vrijwilligers aanwezig zijn om informatie te geven.

Hopelijk kunnen we de organisatie van een kerstactiviteit in 2021 weer oppakken. 


 

Een gastvrije locatie, ook om ‘ja’ te zeggen

In de Dieptetuin worden verschillende groepen ontvangen, zoals tuinclubs uit het hele land, die een deskundige rondleiding kunnen aanvragen, verzorgd door vrijwilligers die zich daarop hebben toegelegd. Op bescheiden schaal kan ook onze keet gehuurd worden voor bijeenkomsten die passen in deze rustige ambiance.

En in 2017 is de Dieptetuin zelfs een officiële trouwlocatie geworden. De Dieptetuin werd van oudsher geassocieerd met ‘de mooiste dag van je leven’. Het was en is een fantastische plek om sfeervolle trouwfoto’s te nemen. In samenwerking met de gemeente is de Dieptetuin nu een echte trouwlocatie geworden. Voor mensen die klein, maar fijn, en in het groen, in het huwelijk willen treden. Alle vereiste voorzieningen zijn getroffen: een katheder voor de trouwambtenaar en een kluis voor de officiële aktes. Sinds 2017 hebben er grote en kleine huwelijksvoltrekkingenen plaatsgevonden. Allemaal met prachtig weer, een aspect dat we helaas niet kunnen garanderen. Waar we wel goed voor kunnen zorgen is de liefdevolle begeleiding door vrijwilligers. Kopjes, glazen, statafels klaarzetten, een druk op de knop van het koffiezetapparaat... , onontbeerlijk voor een gastvrije ontvangst van de genodigden. Al deze activiteiten, die zorgvuldige begeleiding vereisen, dus inzet van vrijwilligers, dragen bij aan een grotere mate van financiële onafhankelijkheid van de Stichting ‘Vrienden van de Dieptetuin’. Een win-win relatie met  de gemeente

De gemeente Zeist heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in infrastructurele voorzieningen, zoals de restauratie van de historische muren, de aanleg van een beregeningsinstallatie en verbetering van de paden. 

Voor toekomstige uitbreiding van onze Kate heeft de gemeente in 2019 ons een verguning verleend voor het laten uitbouwen van onze woonkamer. Als gevolg van het groeiende aantal vrijwilligers wordt de bestaande woonkamer in de Kate echt te krap voor bijvoorbeeld de winterbijeenkomsten.
Waarvoor doen we het eigenlijk

Uit het bovenstaande blijkt hoeveel plezier en energie de Vrienden van de Dieptetuin halen uit het mooi maken van dit unieke stukje Zeister groen. Heus ook voor zichzelf. Maar de echte waardering voor ons werk komt van de bezoekers. Vele Zeistenaren hebben vanouds de Dieptetuin in hun hart. Zij waarderen de openstelling op zondagmiddag, en gaan graag in gesprek met de vrijwilligers die dan uitleg geven. Dit is waar wij het allemaal voor doen: dat de hele Zeister gemeenschap kan beschikken over een goed onderhouden Dieptetuin, waarmee we anno nu een mooie traditie voortzetten.