Vrienden van de Dieptetuin
  ' Je komt als je kunt en je doet wat je kan '
 
 


Jaarverslag 2021 - Stichting ‘Vrienden van de Dieptetuin’

 


Terugblik 2021

Het jaar begon zoals het jaar 2020 eindigde: een leven met corona. En eigenlijk wisten we ook dat het niet zou verdwijnen. Op zo’n moment merk je de kracht van de groep vrijwilligers die nu al voor het tiende jaar De Dieptetuin prachtig houden. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Creativiteit alom.

We kunnen dus terugkijken op een mooi vruchtbaar jaar binnen de beperkingen die er waren.

Op afwisselend vrijdag en zaterdag waren er weer de werkochtenden. Goed lettend op afstand en altijd met respect voor elkaars opvatting. De een gaat wat makkelijker om met corona dan de ander. En zoals het al die jaren is geweest was het nu ook: respect voor elkaar en vooral veel rekening houden met elkaar. Het resultaat mag er weer zijn. Van het begin tot het einde van het seizoen is de tuin prachtig, met liefde een aandacht onderhouden.


Veel werk verzet

Er is veel gebeurd dit jaar. Zo hebben we als proef de tuin ook in de wintermaanden geopend. Het is altijd vrijwilligerswerk om de tuin open te stellen en het is dus mooi dat dat ook in de winter kon. Dit vooral dankzij Jackie. En hoe fijn is het jonge gezinnen in corona-tijd te zien genieten van de winterse tuin en de rust die we hen kunnen bieden.

Door de vrijwilligers is het ook mogelijk gemaakt dat veel externe activiteiten plaatsvonden. Ook veel clubjes die normaalgesproken in de zaal actief zijn, maar vanwege corona naar buiten moesten uitwijken:

Alles voor het lichaam:

      ·         Euritmie dansgroep

      ·         Tai chi workshops

      ·         Gymclub voor oudere heren

      ·         Fitness voor dames

Alles voor de geest:

      ·         Boekpresentaties

      ·         Optredens via Fonds Podiumkunsten OC&W

      ·         Open Monumentenweekend

      ·         Zomeravondconcert OBK Zeist

      ·         Struinen in de Tuinen

      ·         Rondleidingen door de tuin

      ·         We hebben een mini-bieb

      ·         En natuurlijk niet vergeten: het zondagse Plantenasiel
Daarnaast zijn er drie paren getrouwd in onze prachtige tuin. Al sinds de jaren zestig werden al veel bruidsfotoreportages in de tuin gemaakt. Sinds 2017 is de Dieptetuin door de gemeente Zeist erkend als trouwlokatie voor officiële huwelijksvoltrekkingen. Het is mooi te zien dat steeds meer jongelui er voor kiezen om in een zoveel mogelijk natuurlijke omgeving elkaar het ja-woord te geven. En of het zo hoort: in de Dieptetuin is het vrijwel altijd mooi weer!

De Levende Kerststal

Ook in 2021 was er geen Levende Kerststal. We hadden nog een prachtige kerstwandeling ontworpen door de tuin, met lichtjes en muziek, maar die kon helaas niet doorgaan door de verscherpte maatregelen. We houden dit dus nog tegoed.


 


Samen met de vrijwilligers

We bestaan door en dankzij alle vrijwilligers. De opening en sluiting van het seizoen hebben we dit jaar op gepaste afstand gedaan én met heel veel lol. Koffie, appelgebak en de traditionele glaasjes advocaat met slagroom. Aan het eind van het seizoen was de gemeente natuurlijk ook aanwezig. Als altijd een mooie blijk van waardering in de vorm van een “kerstpakket” met allerlei lekkernijen van lokale herkomst. En daarbij mooie woorden van de kant van de gemeente en van ons voor de goede samenwerking die er al jaren is.

De vrijwilligers hebben we ook weer in het zonnetje gezet. Nee, niet met een uitgebreid Damast aan de Vijver, maar met een High Tea op gepaste afstand. Alles coronaproof en in opperbeste stemming. We leken weggelopen uit een aflevering van Inspector Barnaby.

 


Samen met de gemeente

De Dieptetuin is een Rijksmonument en eigendom van de gemeente Zeist. Dat is al tien jaar hoe we samenwerken. We plannen samen, bespreken wat er moet gebeuren en dat heeft er dit jaar bijvoorbeeld toe geleid dat de beregening is uitgebreid tot aan de Valk.

Ook zijn we al jaren in gesprek met de Gemeente om een formele overeenkomst te sluiten met betrekking tot beheer en onderhoud van de tuin. Als alles goed gaat heb je die niet nodig maar bij een dispuut is het altijd handig iets op papier te hebben. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een erkenning van al het werk dat de vrijwilligers al tien jaar verzetten.

In 2021 hebben we de gesprekken weer opgepakt en dat heeft ertoe geleid dat er een concept ligt dat in 2022 definitief moet worden. Wat top is, is dat de gemeente de verbouw van de Kate niet alleen heeft goedgekeurd maar ook grotendeels heeft gefinancierd. Samen met sponsoring van externe partners hebben wij het gehele bedrag bij elkaar gekregen voor de verbouw. Na de bouwwerkzaamheden is alles prachtig in de verf gezet door onze vrijwilligers. Het resultaat mag er zijn: een verdubbeling van de binnenruimte. We zijn klaar voor de wereld na corona.Blik op 2022

In 2022 bestaat onze Stichting tien jaar. Dat gaan we vieren, natuurlijk met inachtneming van alle regels die er op dat moment zijn. Wel hebben we dan een overeenkomst met de gemeente én weten we dat we met elkaar een geweldige vrijwilligersclub zijn. We zijn van plan in de lente een wervingsactie op poten te zetten voor nieuwe vrijwilligers. Nog meer mensen die plezier kunnen beleven aan onze prachttuin. We houden daarvan iedereen op de hoogte.  

 


  


E-mailen
Bellen
Info