Vrienden van de Dieptetuin
  ' Je komt als je kunt en je doet wat je kan '
 
 

Waarom een 'stichting'?

‘Vrienden van de Dieptetuin’ staat sinds 2012 officieel geregistreerd als Stichting. Dat maakt het onder meer mogelijk om als rechtspersoon naar buiten te treden en is zelfs noodzakelijk om bijvoorbeeld een bankrekening aan te houden. 

Voorts is het in relatie met de gemeente, formeel de eigenaar van de Dieptetuin, praktisch om als rechtspersoon – de Stichting – geregistreerd te staan; denk bijvoorbeeld aan formele overeenkomsten tussen gemeente en stichting aangaande het beheer van de tuin en de daaraan gerelateerde verantwoordelijkheden. 

Bovendien dwingt zo'n officiële inschrijving tot het formuleren van een beleidsplan. 


Hoofdlijnen van ons beleidsplan:

- het behartigen van de belangen van de bezoekers en andere belanghebbenden van de Dieptetuin te Zeist

- het herstellen en behouden van de monumentale waarde van de historische Dieptetuin te Zeist

- werving en instandhouding van een vrijwilligersbestand dat kwalitatief en kwantitatief toereikend is voor regelmatig en deugdelijk onderhoud van de Dieptetuin

- werving van donateurs en van vrijwillige bijdragen, welke gericht is op verdergaande financiële onafhankelijkheid van gemeentelijke bijdragen


Beloningsbeleid

Noch de vrijwilligers, noch de bestuursleden worden in enigerlei vorm financieel beloond voor hun werkzaamheden voor de stichting. 


Privacybeleid

 Onze stichting kent een privacyprotocol. Voorzover onze stichting persoonsgegevens digitaal heeft vastgelegd zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons verstrekt en door ons verzameld zijn: het digitaal verspreiden van verslagen en andere noodzakelijke berichtgeving aan de vrijwilligers. Overigens verzamelen wij niet meer gegevens dan voor dit doel noodzakelijk. 

 

 KvK-nummer

De Stichting 'Vrienden van de Dieptetuin' staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55273963.


RSIN

Ons fiscaal nummer is: 851634564. 

 

Culturele ANBI 

Omdat de Stichting 'Vrienden van de Dieptetuin' zich bezighoudt met de zorg voor een rijksmonument, wordt onze stichting door de belastingdienst erkend als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Meer informatie bij de belastingdienst


Bankrekening

Donaties en schenkingen kunt u rechtstreeks overboeken naar onze bankrekening bij Triodos Bank op rekeningnummer NL25 TRIO 0254 7162 53  ten name van Stichting 'Vrienden van de Dieptetuin'.


Postadres

Stichting Vrienden van de Dieptetuin

Burg. Van Tuijlllaan 3,  3707CT,  Zeist


E-mail

Ons e-mailadres is:  dieptetuin@gmail.com 


Telefoon

Voor spoed- en noodgevallen kunt u bellen met de beheerder: 06 506 123 02.
E-mailen
Bellen
Info